RODO


 

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO

1.       Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”), informujemy że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GROUPTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą: ul. Katowicka 45, 43-300 Bielsko-Biała
(dalej: GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K). Dane osobowe zostały udostępnione przez użytkowników i klientów, w celu świadczenia usług związanych z działalnością GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K.

 1. Udostępnienie danych osobowych przez użytkownika bądź klienta ma charakter dobrowolny i jest konieczne do realizacji usług.

3.       Przysługuje Pani/Panu szereg następujących praw wynikających z RODO: użytkownik bądź klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ma prawo ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzanych danych osobowych proszę skontaktować bezpośrednio z administratorem.

4.       Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest odpowiedź na Pani/Pana pytania,  w tym pytania ofertowe kierowane na adres mailowy GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K. oraz przedstawienie oferty sprzedaży produktów, jak również realizację i obsługę procesu sprzedaży.

5.       Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K. (inne cele przetwarzania, okres przetwarzania danych, szczegółowy opis przysługujących Pani/Panu praw) zawiera dokument „Polityka prywatności".

 1. Formularz kontaktowy i dane w nim zawarte, które uzupełnia użytkownik http://www.grouptech.com.pl/ są przetwarzane wyłącznie na potrzeby przygotowania oferty i udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 2. Administrator zbiera i przechowuje następujące dane użytkowników:
  a. imię i nazwisko,
  b. nazwę firmy ,
  c. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby/adres inwestycji,
  d. numer telefonu,
  e. adres e-mail,
  f. NIP firmy.
 3. Administrator zbiera i przechowuje dane w celu obsługi użytkownika  bądź klienta. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 4. Dane użytkownika bądź klienta będą przetwarzane przez administratora przez czas wykonywania usług, a w przypadku jego zakończenia, przez okres przewidziany w obowiązujących przepisach prawa dla celów podatkowych i rachunkowych oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 5. Dane użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom (w tym podmiotom mających swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym), jeśli jest to konieczne dla zapewnienia obsługi sprzedażowej, po sprzedażowej i rachunkowej związanej z usługami świadczonymi przez GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K.
 6. Wszystkie zbierane przez administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych może być w dowolnym momencie wycofane, ale wiąże się to z tym że użytkownik nie będzie miał dostępu do usług GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K. oraz nie będą możliwe do wykonania usługi świadczone przez GROUPTECH SP. Z O.O.SP.K.